Gå til hovedinnhold

Hjertelig velkommen til brukermøte om geofag datainfrastrukturer i Bergen 15. november. 

Brukermøte geofag datainfrastrukturer 2018

De siste årene har vi sett et økt fokus på bruk og gjenbruk av forskningsdata. Både forsknings- og forvaltningsdata er stort sett frembrakt med offentlige midler og det er i samfunnets interesse å maksimere gevinsten på investeringer i opparbeidelse av slike data. Dette har ført til nasjonale og regionale (EU) retningslinjer for fri og åpen tilgang til forvaltningsdata og det samme er i ferd med å skje for forskningsdata.

Norges forskningsråd har de siste årene finansiert etablering av en rekke nasjonale forskningsinfrastrukturer. Mange av disse har fokus på deling og bevaring av forskningsdata, men også på sporbarhet f.eks. mellom data og beslutninger tatt på grunnlag av data. Slik sporbarhet er viktig for troverdighet, men også for synliggjøring av arbeidet som ligger bak opparbeiding av data. På denne måten får forskeren anerkjennelse for nedlagt arbeid. Innenfor klima og miljøområdet omfatter dette blant andre Norwegian Marine Data Centre (NMDC), Norwegian Scientific Data Network (NorDataNet) og Norwegian Satellite Earth Observation Database for Marine and Polar Research (NORMAP). I tillegg er den nasjonale evalueringen av geofagene fulgt opp med et pilotprosjekt som ser på koblinger mellom fysiske og digitale data, programvare og arbeidsstrømmetodikk (GeoAccessNO). H2020 prosjektet Integrated Arctic Observing System (INTAROS) har et lignende fokus på etablering av et observasjonsnettverk for Arktiske områder.

Vi som jobber med disse aktivitetene er avhengig av en god dialog med brukermiljøene for å kunne levere relevante tjenester. Med dette utgangspunktet organiserer vi et felles informasjonsmøte. Dette møtet vil bli avholdt i Bergen med Universitetet som vertskap. Tema for informasjonsmøtet er «Hvordan kan nasjonale og internasjonale forskningsinfrastrukturer hjelpe de nasjonale forskningsmiljøene?». I tillegg tilbys det et seminar rettet mot studenter om deling og bruk av forskningsdata.

Forskerseminar:

15. november 2018, kl. 9.30-12.00; Foredragssalen, R200, Geofysen, Universitetet i Bergen, Allegaten 70

  1. Velkomsthilsen (M. Fiebig, NILU – Norsk institutt for luftforskning)
  2. Maksimere nytte av Norges forskningspenger gjennom gjenbruk av forskningsdata: Forskningsrådets perspektiv (U. Jaekel, Forskningsrådet; 10 min)
  3. Bruk og gjenbruk av data fra Ferjefri E39-prosjektet (B.R. Furevik, Meteorologisk Institutt; 20 min.)
  4. Utfordringer og løsninger knyttet til bruk av data fra ulike kilder: eksempler fra oseanografi og fjernmåling (M.W. Hansen, Nansensenteret for miljø og fjernmåling; 20 min)
  5. Norske og internasjonale data infrastrukturer: Serviser for data leverandører og brukere, med fokus på Arktis (Ø. Godøy, Meteorologisk institutt; S. Sandven, Nansensenteret for miljø og fjernmåling; 30 min)
  6. Diskusjon: Hvilke tjenester ønsker dere fra datainfrastrukturer? (diskusjonsleder: S. Sandven, Nansensenteret for miljø og fjernmåling; 60 min)

Studentseminar om deling og bruk av forskningsdata:

15. november 2018, kl. 12.30-15.00; Carl Ludvig Godske møterom, Geofysen østfløyen, Universitetet i Bergen, Jahnebakken 3

  1. Strukturert dokumentasjon av egne data
  2. Dokumentasjon av prosedyrer / algoritmer
  3. Dokumentasjon i publikasjon
  4. Sporbarhet / sitering av data

Gratis pizza!!!

Oppdatert informasjon om informasjonsmøtet, inkludert lenke til strømming av møtet, vil bli gitt på de enkelte prosjektenes hjemmesider. For å planlegge kapasitet ber vi deltagere om å registrere seg.

Hjertelig velkommen!
Oss i GeoAccess, NMDC, NorDataNet, NORMAP og INTAROS